Wat is buitenschoolseopvang:

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool bezoeken en na schooltijd, tijdens school vakanties en studie vrije dagen opvang nodig hebben. Konijn & Ko sluit aan bij alle schooltijden van de scholen in Lochem.  Konijn & Ko heeft ruime groepsruimte's  een keuken met kookeiland en een grote speelhal. Een royale buitenruimte met een natuurtuin.  Momenteel  wordt gekeken of er samengewerkt kan worden met diverse verengingen zoals de voetbal, hockey, gym, tafeltennis, muziek en de direkt naast gelegen sportschool. Vindt u het belangrijk dat uw kind(eren) verblijven in een ongedwongen, veilige en ontspannen sfeer.  Waar goede contacten en een aanbod op maat vooropstaan. Er is volop ruimte om binnen en buiten te spelen en ontwikkelen, waar veel aan sport en spel en activiteiten gedaan wordt? Dan bent u bij peuter- en buitenschoolse opvang Konijn & Ko aan het juiste adres!

Activiteiten
Onder deskundige begeleiding van de pedagogisch medewerkers worden de kinderen op de buitenschoolse opvang locatie opgevangen en begeleid. In een prettige, huiselijke sfeer kunnen de kinderen met andere kinderen spelen, bijv. computeren, knutselen, sport en spel activiteiten, koken,  films kijken, buiten spelen. Door een gevarieerd aanbod aan activiteiten willen we de kinderen een gezellige tijd bezorgen. Er wordt veel  thema gericht gewerkt. Bijv. Piraten feest. De kinderen gaan dan een vlot of boot bouwen,verkleden zich als piraat en maken zelf  lekker eten en drink en.

Schoolweken
Na schooltijd worden de kinderen met een busje of taxi van school opgehaald en naar de BSO gebracht. Er zijn ook oudere kinderen die zelfstandig naar de BSO komen, ouders vullen daar vooraf een toestemming formulier zelfstandigheid voor in.  Bij binnenkomst wordt er eerst gezamenlijk fruit gegeten en gedronken, op woensdag en vrijdag een broodmaaltijd. Daarna kunnen de kinderen buiten spelen, met vriendjes van de BSO spelen, knutselen, lezen, koken, huiswerk maken, computeren, muziek maken optreden, sport en spel activiteiten en nog veel meer.

Vakantie opvang
De vakantie opvang is een onderdeel van het gedifferentieerde aanbod buitenschoolse opvang.
Dit aanbod bestaat uit:
1.Opvang tijdens de schoolweken in combinatie met vakantie opvang en vrije dagen opvang (prijs is gebaseerd op afname van 52 weken per jaar)
2.Opvang tijdens de school vakanties (12 weken)

Opvang wordt geboden op de gereserveerde dagen tijdens de school vakanties tussen 8.00 uur en 18.00 uur (verlengde opvang van 7.00 uur tot 19.00 uur
inclusief ontbijt en avond eten)
Een ochtend is van 8.00 uur tot 13.00 uur en een middag is van 13.00 uur tot 18.00 uur.
U dient tijdig aan de pedagogisch medewerkers, door te geven welke weken uw kind(eren) de opvang bezoeken dit i.v.m. de personele bezetting en planning van activiteiten.

Onder school vakanties wordt verstaan
zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, mei vakantie  zoals landelijk vastgesteld voor regio Midden.


Studie vrije dagen opvang
Als uw kind op de basisschool zit dan krijgt u regelmatig te horen dat uw kind vrij is, omdat de leraren een studiedag hebben. Meestal is dit gemiddeld één dag per maand. Bij het pakket school en vakantie weken worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de studie vrije dagen, deze dagen wordt als service aangeboden. Bij andere pakketten kunt u de dag afnemen met een extra dagdelen formulier.
U ontvangt de maand, volgend op de afname, een extra factuur.

Flexibele opvang
De maatschappij en de werkgevers geven steeds vaker aan dat de werktijden en dagen flexibeler ingedeeld moeten worden. Voor bijv. mensen die werken in ploegendienst of in de zorg.
Konijn & Ko is zich er van bewust dat de maatschappij verandert en speelt hierop in door onder andere flexibele opvang te realiseren.
Wilt u gebruik maken van flexibele opvang, dan dient u er rekening mee te houden dat u een maand voorafgaand aan de opvang uw rooster van de af te nemen dagdelen per week door geeft.

Incidentele opvang
We spreken van incidentele opvang als een ouder/verzorger per direct voor een korte periode kinderopvang nodig heeft. Bijvoorbeeld:
1.een ziekenhuisopname van één van de ouders
2.een langdurig herstel van een zieke ouder
3.een ziekenhuisopname van een broertje of zusje
4.een ziekenhuisopname of langdurige ziekte van de oppas
5.een oppas die is gestopt waardoor u tijd nodig heeft om een nieuwe oppas te vinden
6.opa en oma die op passen gaan op vakantie

Vervoer
Het vervoer van de kinderen van en naar school gebeurt met een bus die eigendom is van Konijn & Ko, voldoet aan de veiligheidseisen omtrent personenvervoer of met een erkend taxi bedrijf. Voor vervoer worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Extra opvang
Als uw kinderen gebruik maken van reguliere BSO of vakantie opvang, dan kan er naast de vaste, gereserveerde dagen gebruik worden gemaakt van extra opvang in overleg met de pedagogisch medewerkers.
Deze mogelijkheid is echter afhankelijk van de bezetting en het beschikbare personeel.
De pedagogisch medewerker zal voor u hiervoor een extra dag deel briefje uitschrijven. U dient deze te ondertekenen voor akkoord, waarna deze achteraf gefactureerd wordt.
U ontvangt de maand, volgend op de afname, een extra factuur.

Aanmelding en opzegging
U kunt uw kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang  door een inschrijfformulier in te vullen  zowel schriftelijk als via de website.
Opzeggingen gaan zoals gebruikelijk schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand.

Er zijn verschillende vormen van opvang mogelijk.
School en vakantie weken, inclusief school vrije dagen ( geen extra kosten)
school weken
vakantie weken
flexibel ( bijv. voor mensen die in de zorg of ploegendienst werken)
incidenteel ( bijv. als opa en oma op vakantie gaan, of onverwachte ziekenhuis opname)
De opvang vanaf 7.00 uur is inclusief ontbijt.
De opvang tot 19.00 uur is inclusief avond eten.

alle prijzen zijn inclusief vervoer, activiteiten, ontbijt, lunch,  en tussendoortjes.


Ouderinspraak
Buitenschoolse opvang Konijn & Ko hecht veel waarde aan de mening van ouders
Buitenschoolse opvang Konijn & Ko vindt het belangrijk dat ouders hun wensen, ideeën en klachten laten horen. Dat kan allereerst bij de pedagogisch medewerksters. U kunt zich ook aanmelden voor de oudercommissie.

                                                                                    


Contact - Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap -
© Konijn & Ko Peuter en Buitenschoolse opvang V.O.F. - Hoeflingweg 22, 7241 CH Lochem - Webdesign: UR
Rabobank: NL61RABO0146935527 - KVK: 77684532